.quickedit{ display:none; }

Social Icons

السبت، 1 محرم 1433 هـ

SEJARAH


Zaman jahiliah


Adat-istiadat jahiliah


Penyembahan berhala


Kebanggaan jahiliah


Masyarakat buta huruf


Abrahah dan burung Ababil

Beberapa kabar gembira tentang kedatangan nabi Muhammad saw.


Para nabi terdahulu membawa kabar gembira kedatangan nabi Muhammad saw.


Sifat nabi Muhammad saw. dalam kitab Taurat


Selang waktu antara nabi Isa as. dan nabi Muhammad saw.

Sejarah sebelum kedatangan nabi Muhammad saw.


Kelahiran nabi Muhammad saw.


Pengasuhan nabi Muhammad saw.


Kenabian nabi Muhammad saw.


   Tanda-tanda kenabian Rasul saw.

Awal turun wahyu


Nabi Muhammad saw. melihat Jibril


Nabi Muhammad saw. buta huruf


Terputusnya wahyu


Beratnya saat nabi Muhammad saw. menerima wahyu

Sejarah di Mekah


Berdakwah secara terang-teranganPerintah berdakwah secara terang-teranganKekhawatiran Nabi saw. terhadap kaumnyaDakwah Nabi saw. kepada kaum kerabatnyaMasyarakat Mekah berpaling dari Nabi saw.Allah memantapkan (hati) RasulNyaPenbuktian kerasulan Nabi saw.


Penghinaan kaum QuraisyPendustaan Quraisy terhadap Nabi saw.Cobaan kaum muslimin dari kaum QuraisyOrang musyrik mengejekan kaum musliminKaum Quraisy meminta mukjizatKaum Quraisy bersekutu untuk kufurAbu Jahal menyakiti Nabi saw.
Permusuhan Abu JahalPermusuhan Abu LahabPenyiksaan terhadap orang mukmin yang lemahOrang-orang musyrik mendustai Al Qur'anOrang-orang musyrik menuduh Nabi saw. menutup-nutupi wahyuOrng-orang musyrik menuduh Nabi saw. mengetahui hal ghaibKaum Quraisy menuduh kaum Yahudi mengajari Nabi saw.Nabi saw. dituduh sebagai penyihirNabi saw. dituduh sebagai orang gilaNabi saw. dituduh sebagai pembohongNabi saw. dituduh sebagai penyair


Peristiwa Isra' dan Mi'rajMalaikat naik ke langit bersama Nabi saw.Dada Nabi saw. dibelah dan dikeluarkan hatinyaNabi saw. melihat Jibril as. dalam bentuk aslinyaNabi saw. melihat surgaKaum Quraisy mendustai peristiwa isra' dan mi'raj


Perjanjian Aqabah keduaJanji setia untuk beriman dan meninggalkan syirikJanji setia kaum wanita pada malam 'Aqabah

Hijrah

Persiapan untuk hijrahNabi saw. mengizinkan para sahabat untuk berhijrahIzin Allah kepada Nabi saw. untuk berhijrahAlasan tidak berhijrahBerhijrah di jalan Allah


Gua Tsur


Nabi saw. memasuki kota Madinah

Sejarah di Madinah


Cobaan kaum muslimin di MadinahKaum Munafiq menyakiti Rasulullah saw.Penderitaan para utusan yang ingin memeluk IslamOrang Yahudi menyakiti kaum musliminSikap orang-orang arab badui terhadap Islam


Beberapa peristiwa di tahun kedua HijrahPerpindahan arah kiblat ke Ka'bahPerang Badar Al KubraPerang Bani Qainuqaa'


Beberapa peristiwa di tahun ketiga HijrahPerang Hamra Al Asad


Beberapa peristiwa di tahun kelima HijrahTuduhan terhadap Aisyah ra.


PeperanganPerang Badar
Mimpi Nabi saw. mengenai perang Badar
Seruan untuk perang Badar
Rasul saw. memohon bantuan Allah dalam perang Badar
Perang adu ketangkasan pertama dalam Islam
Suasana perang Badar
Kesaksian malaikat dalam perang Badar
Hasil perang Badar
Kaum musyrikin menebus tawanan perang Badar
Harta rampasan perang BadarPerang Uhud
Perang Uhud dan pengaturan pasukan
Beberapa hal pasukan dan perang Uhud
Cobaan besar dalam perang Uhud
Perbuatan syetan dalam perang Uhud
Orang munafik kembali dalam perang Uhud
Nabi saw. cidera
Kekalahan kaum muslimin dalam perang UhudPerang Hunain
Kekalahan muslimin pada awal perang
Hasil perang Hunain
Janji setia tawanan Hunain untuk memeluk IslamPerang Khandaq
Kesulitan pada perang Khandak
Munculnya orang munafiq
Kegagalan pasukan Ahzab (sekutu)Perjanjian Hudaibiah
Kaum musyrikin menghalangi pelaksanakan umrah
Bai'at Ridwan
Keutamaan mereka yang berbai'at Ridwan
Tertundanya pelaksanaan umrah
Syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah
Harta rampasan Khaibar untuk mereka yang menghadiri HudaibiahPerang Bani Nadhir
Persekongkolan orang munafik dengan Bani Nadhir
Pengusiran Bani Nadhir
Harta yang diperoleh dari Bani NadhirPerang Tabuk
Penderitaan para sahabat dalam perang Tabuk
Perang Tabuk dalam kondisi paceklik
Beberapa orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk
Sikap orang munafik dalam perang Tabuk
Kisah Masjid DhirarPenaklukan Kota Mekkah
Berita gembira tentang penaklukan kota Mekah
Mimpi Nabi saw. tentang pembukaan kota Mekah
Kisah Hathib bin Abu Balta'ah
Nabi dan para sahabat memasuki kota MekahPenaklukan Khaibar
Berita gembira penaklukan Khaibar


Beberapa surat dan perjanjian kenegaraan (hubungan diplomasi)Memenuhi sumpah dan janji

Sifat-sifat nabi Muhammad saw.


Sifat dan tingkah laku Nabi yang muliaNama-nama Nabi saw.


Akhlak Nabi saw.Kemuliaan akhlak Nabi saw.Kerendah-hatian Nabi saw.
Rendah diri adalah akhlak para nabi
Sabda Rasul saw. "Aku ini hanya seorang manusia biasa"Kezuhudan Nabi saw.Kasih-sayang Nabi saw.Ketaqwaan Nabi saw.Lembutnya perlakuan Nabi saw.Keramahan Nabi saw.


Ibadah sunnah Nabi saw.Shalat Nabi saw.Bacaan Al Qur'an Nabi saw.


Mukjizat Nabi saw.Turunnya Al Qur'an kepada Nabi saw.


Keutamaan Nabi saw.Keridhaan Allah kepada Nabi saw.Nabi saw. sebagai saksi, pembawa kabar gembira dan peringatanKesaksian Nabi saw. atas umatnyaNabi saw. lebih berhak atas diri kaum musliminKeberadaan Nabi saw. adalah jaminan keamanan bagi umatnyaKeutamaan shalawat atas Nabi saw.Rasulullah saw. yang membagi dan Allah yang memberi


Keistimewaan Nabi Muhammad saw.Nabi saw. diutus untuk seluruh umat manusiaHarta rampasan perang halal bagi Rasul saw.Telaga Kautsar untuk Nabi saw.Pengampunan dosa beliauKemenangan Nabi Muhammad saw. dengan ketakutan musuhKemenangan Nabi Muhammad saw. dengan bantuan anginNabi Muhammad saw. mengawini lebih dari empat wanitaNabi Muhammad saw. mengawini wanita yang dihibahkanNabi terakhirKota Mekah halal khusus bagi Nabi Muhammad saw.Kewajiban tahajjud bagi Nabi saw.


Isteri-isteri nabi Muhammad saw.Ayat kebebasan memilihPembagian antara isteri-isteri Nabi saw.Hijab isteri-isteri Nabi saw.Kisah pernikahan beliau dengan para isterinya

Beberapa budi pekerti Nabi saw.


Budi pekerti kaum MuhajirinKeutamaan kaum MuhajirinKemiskinan dan kesulitan di awal IslamKeutamaan orang-orang fakir muhajirin


Budi pekerti kaum ansharKeutamaan kaum ansharBantuan kaum anshar untuk IslamSifat kaum Anshar yang mengutamakan orang lainSaling mewarisi antara kaum muhajirin dan anshar


Budi pekerti Al Khulafa Al RasyidinBudi pekerti Abu Bakar Al Siddiq ra.
Abu Bakar ra. akan masuk surga
Perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar
Hijrah Abu Bakar bersama Nabi saw.
Sifat-sifat Abu Bakar ra.

Kedermawanan Abu Bakar ra.Budi pekerti Umar Bin Khatab ra.
Beberapa kecocokan pendapat Umar dengan Al Qur'an


Budi pekerti keluarga Nabi Muhammad saw.


Budi pekerti isteri-isteri Nabi saw.Keutamaan isteri-isteri Nabi saw.Budi pekerti Aisyah binti Al-siddiq ra.
Peristiwa penuduhan Aisyah

Ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhanBudi pekerti Zainab binti Jahsy ra.
Perintah menikahi Zainab binti Jahsy


Budi pekerti para sahabatKeutamaan sahabatBudi pekerti Zaid bin Haritsah ra.
Pengaduan Zaid mengenai isterinya kepada Rasul saw.
Rasulullah saw. mengangkat Zaid sebagai anak


Budi pekerti orang ArabBudi pekerti orang Quraisy

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق