.quickedit{ display:none; }

Social Icons

السبت، 1 محرم 1433 هـ

MU'AMALATTukar menukar


Jual beli   Disyariatkannya jual beli dan keutamaannya


   Perintah mencari nafkah


   Perdagangan di darat


   Perdagangan di laut


   Etika jual beli
Menjauhkan yang haram dalam jual beli


   Syarat-syarat jual beli
Ridha


Riba

Hukum ribaSanksi riba


Sewa-menyewaBarang sewaan
Menyewa buruh untuk suatu pekerjaan yang akan datangMasa sewa
Pembatasan masa sewa
Dibolehkannya sewa menyewa


Hutang, pinjamanMemberi tempo untuk orang yang susahPenghapusan hutangHilangnya orang yang belum mebayar hutangHutang si mayitBerhutang untuk jangka waktu terbatasPencatatan hutangAkuntansi

Sumbangan


Wasiat
Disyariatkannya wasiatMenarik kembali wasiatnyaKesaksian terhadaap wasiat


Sedekah
Perintah bersedekahKeutamaan sedekah
Pahala sedekah
Menyuburkan harta dengan sedekah
Sedekah untuk berjuang di jalan AllahMinta sedekah
Memaksa dalam minta sedekah
Menahan diri dari minta sedekah
Memberi kepada peminta

Ramah terhadap yang minta

Bersedekah dengan cara jahat dan kasarSyarat-syarat sedekah
Niat dalam sedekah
Harta yang baik dalam sedekahOrang yang lebih baik untuk diberi sedekah
Sedekah kepada kerabat
Sedekah kepada orang susahMenyembunyikan sedekah

Pembebasan


Mewasiatkan, wasiatWasiat untuk memelihara anak yatimYang diberi wasiat makan harta anak yatim

Pembatasan


Hajru (mengawasi dan mengatur urusan; jual beli, dsb.)Hukum menyia-nyiakan hartaOrang yang diawasi
Mengawasi anak kecil

Melepas pengawasan terhadap anak kecil
Mengawasi orang bodoh/boros

Pengukuhan

    Gadai, boreh


   Disyariatkannya boreh

    Kafalah (menanggung)


   Disyariatkannya kafalah

Ganti-rugiGhashab (mengambil tanpa izin)Sanksi ghashab
ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق